سبد سفارشات
سبد سفارش شما خالی است
انتخاب خدمات
کت و شلوار
اتو: 600,000 ریال
اتو و خشکشویی: 1,000,000 ریال
تعداد
کت تک
اتو: 400,000 ریال
اتو و خشکشویی: 700,000 ریال
تعداد
پیراهن
اتو: 200,000 ریال
اتو و خشکشویی: 300,000 ریال
تعداد
شلوار
اتو: 200,000 ریال
اتو و خشکشویی: 300,000 ریال
تعداد
تی شرت
اتو: 200,000 ریال
اتو و خشکشویی: 300,000 ریال
تعداد
بلوز
اتو: 250,000 ریال
اتو و خشکشویی: 350,000 ریال
تعداد
پلیور
اتو: 300,000 ریال
اتو و خشکشویی: 500,000 ریال
تعداد
ژاکت
اتو: 300,000 ریال
اتو و خشکشویی: 500,000 ریال
تعداد
کاپشن معمولی
اتو: 400,000 ریال
اتو و خشکشویی: 700,000 ریال
تعداد
بارانی
اتو: 500,000 ریال
اتو و خشکشویی: 900,000 ریال
تعداد
اورکت
اتو: 500,000 ریال
اتو و خشکشویی: 800,000 ریال
تعداد
پالتو
اتو: 500,000 ریال
اتو و خشکشویی: 1,200,000 ریال
تعداد
کاپشن پر یا ضخیم
اتو: 500,000 ریال
اتو و خشکشویی: 1,200,000 ریال
تعداد
کاپشن ،کت ،بارانی ،اورکت چرم یا جیر یا پوست
اتو: 1,000,000 ریال
اتو و خشکشویی: 2,500,000 ریال
تعداد
کت و شلوار و جلیقه
اتو: 800,000 ریال
اتو و خشکشویی: 1,300,000 ریال
تعداد
شلوارک
اتو: 200,000 ریال
اتو و خشکشویی: 300,000 ریال
تعداد
سوئی شرت
اتو: 250,000 ریال
اتو و خشکشویی: 600,000 ریال
تعداد
روپوش
اتو: 300,000 ریال
اتو و خشکشویی: 500,000 ریال
تعداد
کلاه بافت
اتو: 0 ریال
اتو و خشکشویی: 500,000 ریال
تعداد
دستکش
اتو: 0 ریال
اتو و خشکشویی: 350,000 ریال
تعداد
شال گردن
اتو: 150,000 ریال
اتو و خشکشویی: 250,000 ریال
تعداد
جلیقه کتی
اتو: 200,000 ریال
اتو و خشکشویی: 300,000 ریال
تعداد
جلیقه پشمی
اتو: 400,000 ریال
اتو و خشکشویی: 600,000 ریال
تعداد
جلیقه پر
اتو: 500,000 ریال
اتو و خشکشویی: 900,000 ریال
تعداد
پیراهن سفید
اتو: 300,000 ریال
اتو و خشکشویی: 400,000 ریال
تعداد
پیراهن ابریشمی
اتو: 300,000 ریال
اتو و خشکشویی: 500,000 ریال
تعداد
پیراهن بسته بندی سفر
اتو: 300,000 ریال
اتو و خشکشویی: 450,000 ریال
تعداد
رب دو شامبر
اتو: 400,000 ریال
اتو و خشکشویی: 700,000 ریال
تعداد
صندل
اتو: 0 ریال
اتو و خشکشویی: 600,000 ریال
تعداد
کفش اسپرت
اتو: 0 ریال
اتو و خشکشویی: 700,000 ریال
تعداد
کفش جیر یا چرم / کفش مجلسی
اتو: 0 ریال
اتو و خشکشویی: 1,000,000 ریال
تعداد
بوت
اتو: 0 ریال
اتو و خشکشویی: 1,500,000 ریال
تعداد
چکمه
اتو: 0 ریال
اتو و خشکشویی: 2,000,000 ریال
تعداد
کیف برزنتی یا کتان
اتو: 0 ریال
اتو و خشکشویی: 800,000 ریال
تعداد
کیف چرمی یا جیر
اتو: 0 ریال
اتو و خشکشویی: 2,500,000 ریال
تعداد
شلوار اسکی
اتو: 400,000 ریال
اتو و خشکشویی: 700,000 ریال
تعداد
بلوز ،شلوار و سرهمی بچه گانه
اتو: 200,000 ریال
اتو و خشکشویی: 350,000 ریال
تعداد
سایر البسه جیر ،چرم و پوست
اتو: 0 ریال
اتو و خشکشویی: 0 ریال
تعداد
عبا
اتو: 400,000 ریال
اتو و خشکشویی: 800,000 ریال
تعداد
قبا
اتو: 400,000 ریال
اتو و خشکشویی: 800,000 ریال
تعداد
کراوات
اتو: 200,000 ریال
اتو و خشکشویی: 300,000 ریال
تعداد
پاپیون
اتو: 250,000 ریال
اتو و خشکشویی: 300,000 ریال
تعداد
دستمال گردن
اتو: 200,000 ریال
اتو و خشکشویی: 300,000 ریال
تعداد
پشت
اتو: 130,000 ریال
اتو و خشکشویی: 200,000 ریال
تعداد
خیاطی فاق
اتو: 0 ریال
اتو و خشکشویی: 500,000 ریال
تعداد
خیاطی دمپا
اتو: 0 ریال
اتو و خشکشویی: 500,000 ریال
تعداد
خیاطی زیپ
اتو: 0 ریال
اتو و خشکشویی: 600,000 ریال
تعداد
رنگرزی مانتو.پالتو.بارانی.کاپشن
اتو: 0 ریال
اتو و خشکشویی: 2,000,000 ریال
تعداد
خیاطی ساده 2
اتو: 0 ریال
اتو و خشکشویی: 300,000 ریال
تعداد
خیاطی ساده 1
اتو: 0 ریال
اتو و خشکشویی: 300,000 ریال
تعداد
جوراب
اتو: 0 ریال
اتو و خشکشویی: 200,000 ریال
تعداد
رنگرزی شلوار .بلوز.پیراهن.تی شرت
اتو: 0 ریال
اتو و خشکشویی: 2,000,000 ریال
تعداد
کت سفید یا شیری
اتو: 380,000 ریال
اتو و خشکشویی: 600,000 ریال
تعداد
هزینه ایاب و ذهاب
اتو: 400,000 ریال
اتو و خشکشویی: 400,000 ریال
تعداد
لکه گیری
اتو: 0 ریال
اتو و خشکشویی: 400,000 ریال
تعداد
لکه گیری ساده
اتو: 0 ریال
اتو و خشکشویی: 200,000 ریال
تعداد
ساسپندر
اتو: 0 ریال
اتو و خشکشویی: 150,000 ریال
تعداد
پالتو چرم
اتو: 1,200,000 ریال
اتو و خشکشویی: 2,000,000 ریال
تعداد
خشکشویی و اتو شورت
اتو: 0 ریال
اتو و خشکشویی: 80,000 ریال
تعداد
خشکشویی و اتو مایو
اتو: 0 ریال
اتو و خشکشویی: 300,000 ریال
تعداد
خشکشویی زانوبند
اتو: 300,000 ریال
اتو و خشکشویی: 300,000 ریال
تعداد
کاپشن پر ضخیم یا بلند
اتو: 500,000 ریال
اتو و خشکشویی: 1,200,000 ریال
تعداد
کاپشن بلند
اتو: 400,000 ریال
اتو و خشکشویی: 800,000 ریال
تعداد
تشک بچه
اتو: 0 ریال
اتو و خشکشویی: 1,000,000 ریال
تعداد
کاپشن پشمی جیر و مخمل
اتو: 500,000 ریال
اتو و خشکشویی: 1,000,000 ریال
تعداد
دامن ساده
اتو: 250,000 ریال
اتو و خشکشویی: 400,000 ریال
تعداد
کت دامن
اتو: 600,000 ریال
اتو و خشکشویی: 1,000,000 ریال
تعداد
مانتو ساده
اتو: 400,000 ریال
اتو و خشکشویی: 700,000 ریال
تعداد
مانتو ابریشم
اتو: 600,000 ریال
اتو و خشکشویی: 900,000 ریال
تعداد
مانتو مجلسی (کارشده)
اتو: 600,000 ریال
اتو و خشکشویی: 900,000 ریال
تعداد
شومیز
اتو: 250,000 ریال
اتو و خشکشویی: 400,000 ریال
تعداد
تاپ
اتو: 150,000 ریال
اتو و خشکشویی: 250,000 ریال
تعداد
بلوز یا تاپ حریر
اتو: 250,000 ریال
اتو و خشکشویی: 400,000 ریال
تعداد
بلوز یا تاپ یا شومیز نگین دار
اتو: 300,000 ریال
اتو و خشکشویی: 600,000 ریال
تعداد
سرهمی و سارافون
اتو: 500,000 ریال
اتو و خشکشویی: 800,000 ریال
تعداد
روسری و شال
اتو: 150,000 ریال
اتو و خشکشویی: 250,000 ریال
تعداد
مقنعه
اتو: 150,000 ریال
اتو و خشکشویی: 250,000 ریال
تعداد
روسری و شال ابریشمی
اتو: 300,000 ریال
اتو و خشکشویی: 500,000 ریال
تعداد
مانتو شلوار اداری
اتو: 600,000 ریال
اتو و خشکشویی: 900,000 ریال
تعداد
لباس عروس
اتو: 2,500,000 ریال
اتو و خشکشویی: 5,000,000 ریال
تعداد
لباس شب کار شده
اتو: 800,000 ریال
اتو و خشکشویی: 2,500,000 ریال
تعداد
چادر
اتو: 350,000 ریال
اتو و خشکشویی: 500,000 ریال
تعداد
لباس خواب
اتو: 400,000 ریال
اتو و خشکشویی: 700,000 ریال
تعداد
دامن پلیسه
اتو: 650,000 ریال
اتو و خشکشویی: 900,000 ریال
تعداد
کت و شلوار
اتو: 600,000 ریال
اتو و خشکشویی: 1,000,000 ریال
تعداد
کت تک
اتو: 400,000 ریال
اتو و خشکشویی: 700,000 ریال
تعداد
پیراهن
اتو: 200,000 ریال
اتو و خشکشویی: 300,000 ریال
تعداد
شلوار
اتو: 200,000 ریال
اتو و خشکشویی: 300,000 ریال
تعداد
تی شرت
اتو: 200,000 ریال
اتو و خشکشویی: 300,000 ریال
تعداد
بلوز
اتو: 250,000 ریال
اتو و خشکشویی: 350,000 ریال
تعداد
پلیور
اتو: 300,000 ریال
اتو و خشکشویی: 550,000 ریال
تعداد
ژاکت
اتو: 300,000 ریال
اتو و خشکشویی: 500,000 ریال
تعداد
کاپشن معمولی
اتو: 400,000 ریال
اتو و خشکشویی: 700,000 ریال
تعداد
بارانی
اتو: 500,000 ریال
اتو و خشکشویی: 900,000 ریال
تعداد
اورکت
اتو: 500,000 ریال
اتو و خشکشویی: 800,000 ریال
تعداد
پالتو
اتو: 500,000 ریال
اتو و خشکشویی: 1,000,000 ریال
تعداد
کاپشن پر یا ضخیم
اتو: 500,000 ریال
اتو و خشکشویی: 1,200,000 ریال
تعداد
کاپشن ،کت ،بارانی ،اورکت چرم یا جیر یا پوست
اتو: 1,000,000 ریال
اتو و خشکشویی: 2,500,000 ریال
تعداد
شلوارک
اتو: 200,000 ریال
اتو و خشکشویی: 300,000 ریال
تعداد
کت و شلوار و جلیقه
اتو: 800,000 ریال
اتو و خشکشویی: 1,300,000 ریال
تعداد
سوئی شرت
اتو: 300,000 ریال
اتو و خشکشویی: 550,000 ریال
تعداد
روپوش
اتو: 300,000 ریال
اتو و خشکشویی: 500,000 ریال
تعداد
کلاه بافت
اتو: 0 ریال
اتو و خشکشویی: 350,000 ریال
تعداد
دستکش
اتو: 0 ریال
اتو و خشکشویی: 350,000 ریال
تعداد
شال گردن
اتو: 150,000 ریال
اتو و خشکشویی: 250,000 ریال
تعداد
جلیقه کتی
اتو: 200,000 ریال
اتو و خشکشویی: 300,000 ریال
تعداد
جلیقه پشمی
اتو: 500,000 ریال
اتو و خشکشویی: 900,000 ریال
تعداد
جلیقه کاپشنی
اتو: 400,000 ریال
اتو و خشکشویی: 600,000 ریال
تعداد
پیراهن سفید
اتو: 300,000 ریال
اتو و خشکشویی: 400,000 ریال
تعداد
پیراهن ابریشمی
اتو: 300,000 ریال
اتو و خشکشویی: 500,000 ریال
تعداد
پیراهن بسته بندی سفر
اتو: 250,000 ریال
اتو و خشکشویی: 450,000 ریال
تعداد
رب دو شامبر
اتو: 400,000 ریال
اتو و خشکشویی: 700,000 ریال
تعداد
صندل
اتو: 0 ریال
اتو و خشکشویی: 600,000 ریال
تعداد
کفش اسپورت
اتو: 0 ریال
اتو و خشکشویی: 700,000 ریال
تعداد
کفش جیر یا چرم / کفش مجلسی
اتو: 0 ریال
اتو و خشکشویی: 1,000,000 ریال
تعداد
بوت
اتو: 0 ریال
اتو و خشکشویی: 1,500,000 ریال
تعداد
چکمه
اتو: 0 ریال
اتو و خشکشویی: 2,000,000 ریال
تعداد
کیف برزنتی یا کتان
اتو: 0 ریال
اتو و خشکشویی: 800,000 ریال
تعداد
کیف چرمی یا جیر
اتو: 0 ریال
اتو و خشکشویی: 2,500,000 ریال
تعداد
شلوار اسکی
اتو: 400,000 ریال
اتو و خشکشویی: 700,000 ریال
تعداد
بلوز ،شلوار و سرهمی بچه گانه
اتو: 180,000 ریال
اتو و خشکشویی: 300,000 ریال
تعداد
سایر البسه جیر ،چرم و پوست
اتو: 0 ریال
اتو و خشکشویی: 0 ریال
تعداد
لباس مجلسی بچه گانه
اتو: 400,000 ریال
اتو و خشکشویی: 500,000 ریال
تعداد
لباس زنانه کوتاه ساده
اتو: 500,000 ریال
اتو و خشکشویی: 1,000,000 ریال
تعداد
کاپشن چرم
اتو: 1,000,000 ریال
اتو و خشکشویی: 2,500,000 ریال
تعداد
پالتو چرم_پارچه
اتو: 1,000,000 ریال
اتو و خشکشویی: 2,500,000 ریال
تعداد
خشکشویی و اتو لباس شب کم کار شده
اتو: 750,000 ریال
اتو و خشکشویی: 1,500,000 ریال
تعداد
لباس زنانه پلیسه
اتو: 650,000 ریال
اتو و خشکشویی: 1,000,000 ریال
تعداد
کت مجلسی کار شده یا ابریشمی
اتو: 500,000 ریال
اتو و خشکشویی: 1,000,000 ریال
تعداد
کمربند
اتو: 0 ریال
اتو و خشکشویی: 200,000 ریال
تعداد
کت سفید یا شیری
اتو: 500,000 ریال
اتو و خشکشویی: 1,000,000 ریال
تعداد
چادر مدل دار یا کارشده
اتو: 250,000 ریال
اتو و خشکشویی: 400,000 ریال
تعداد
دامن بلند
اتو: 400,000 ریال
اتو و خشکشویی: 650,000 ریال
تعداد
تور لباس عروس
اتو: 500,000 ریال
اتو و خشکشویی: 650,000 ریال
تعداد
شنل
اتو: 450,000 ریال
اتو و خشکشویی: 900,000 ریال
تعداد
لباس شب کار شده زیاد
اتو: 1,000,000 ریال
اتو و خشکشویی: 2,500,000 ریال
تعداد
خشکشویی کفش بچگانه
اتو: 0 ریال
اتو و خشکشویی: 450,000 ریال
تعداد
اورال
اتو: 400,000 ریال
اتو و خشکشویی: 800,000 ریال
تعداد
شومیز VIP
اتو: 500,000 ریال
اتو و خشکشویی: 800,000 ریال
تعداد
پرده تور یا حریر(مترمربع)
اتو: 60,000 ریال
اتو و خشکشویی: 100,000 ریال
تعداد
پشت پرده - آستر ( مترمربع)
اتو: 80,000 ریال
اتو و خشکشویی: 120,000 ریال
تعداد
پرده پارچه ای(مترمربع)
اتو: 250,000 ریال
اتو و خشکشویی: 350,000 ریال
تعداد
پرده مخمل یا ابریشم (مترمربع)
اتو: 250,000 ریال
اتو و خشکشویی: 350,000 ریال
تعداد
منگوله پرده
اتو: 0 ریال
اتو و خشکشویی: 500,000 ریال
تعداد
پتو یک نفره
اتو: 0 ریال
اتو و خشکشویی: 700,000 ریال
تعداد
پتو دونفره
اتو: 0 ریال
اتو و خشکشویی: 800,000 ریال
تعداد
پتو مسافرتی
اتو: 0 ریال
اتو و خشکشویی: 600,000 ریال
تعداد
روتختی تک نفره
اتو: 0 ریال
اتو و خشکشویی: 900,000 ریال
تعداد
روتختی دو نفره
اتو: 0 ریال
اتو و خشکشویی: 1,000,000 ریال
تعداد
لحاف
اتو: 0 ریال
اتو و خشکشویی: 1,000,000 ریال
تعداد
ملحفه کوچک (تک نفره)
اتو: 500,000 ریال
اتو و خشکشویی: 600,000 ریال
تعداد
ملحفه بزرگ (دو نفره)
اتو: 150,000 ریال
اتو و خشکشویی: 250,000 ریال
تعداد
روبالشی معمولی
اتو: 200,000 ریال
اتو و خشکشویی: 2,500,000 ریال
تعداد
بالشت معمولی
اتو: 0 ریال
اتو و خشکشویی: 650,000 ریال
تعداد
بالشت پر یا حجیم
اتو: 0 ریال
اتو و خشکشویی: 800,000 ریال
تعداد
تشک یک نفره نازک
اتو: 0 ریال
اتو و خشکشویی: 1,200,000 ریال
تعداد
روفرشی(مترمربع)
اتو: 0 ریال
اتو و خشکشویی: 200,000 ریال
تعداد
حوله خیلی کوچک
اتو: 0 ریال
اتو و خشکشویی: 150,000 ریال
تعداد
حوله متوسط
اتو: 0 ریال
اتو و خشکشویی: 350,000 ریال
تعداد
حوله بزرگ
اتو: 0 ریال
اتو و خشکشویی: 300,000 ریال
تعداد
حوله تن پوش
اتو: 0 ریال
اتو و خشکشویی: 800,000 ریال
تعداد
رومبلی یک نفره
اتو: 200,000 ریال
اتو و خشکشویی: 300,000 ریال
تعداد
رومبلی دو نفره
اتو: 300,000 ریال
اتو و خشکشویی: 500,000 ریال
تعداد
رومبلی سه نفره
اتو: 150,000 ریال
اتو و خشکشویی: 300,000 ریال
تعداد
رومبلی ست 7 نفره
اتو: 500,000 ریال
اتو و خشکشویی: 950,000 ریال
تعداد
عروسک کوچک
اتو: 0 ریال
اتو و خشکشویی: 1,000,000 ریال
تعداد
عروسک متوسط
اتو: 0 ریال
اتو و خشکشویی: 2,000,000 ریال
تعداد
عروسک بزرگ
اتو: 0 ریال
اتو و خشکشویی: 3,000,000 ریال
تعداد
کیف پول کوچک
اتو: 0 ریال
اتو و خشکشویی: 400,000 ریال
تعداد
ساک یا چمدان کوچک
اتو: 0 ریال
اتو و خشکشویی: 1,000,000 ریال
تعداد
ساک یا چمدان متوسط
اتو: 0 ریال
اتو و خشکشویی: 1,700,000 ریال
تعداد
ساک یا چمدان بزرگ
اتو: 0 ریال
اتو و خشکشویی: 2,500,000 ریال
تعداد
رومیزی کوچک (4-6 نفره)
اتو: 200,000 ریال
اتو و خشکشویی: 250,000 ریال
تعداد
رومیزی متوسط (8-12 نفره)
اتو: 150,000 ریال
اتو و خشکشویی: 350,000 ریال
تعداد
رومیزی بزرگ (12-16 نفره)
اتو: 250,000 ریال
اتو و خشکشویی: 450,000 ریال
تعداد
رومیزی خیلی بزرگ (بالای 16 نفره)
اتو: 300,000 ریال
اتو و خشکشویی: 550,000 ریال
تعداد
رومیزی ترمه کوچک (4-6 نفره)
اتو: 200,000 ریال
اتو و خشکشویی: 400,000 ریال
تعداد
رومیزی ترمه متوسط (8-12 نفره)
اتو: 300,000 ریال
اتو و خشکشویی: 600,000 ریال
تعداد
رومیزی ترمه بزرگ (12-16 نفره)
اتو: 500,000 ریال
اتو و خشکشویی: 1,000,000 ریال
تعداد
آباژور کوچک
اتو: 0 ریال
اتو و خشکشویی: 800,000 ریال
تعداد
آباژور متوسط
اتو: 0 ریال
اتو و خشکشویی: 1,000,000 ریال
تعداد
آباژور بزرگ
اتو: 0 ریال
اتو و خشکشویی: 1,200,000 ریال
تعداد
پادری
اتو: 0 ریال
اتو و خشکشویی: 700,000 ریال
تعداد
دستکش چرم
اتو: 0 ریال
اتو و خشکشویی: 600,000 ریال
تعداد
رویه کوسن
اتو: 150,000 ریال
اتو و خشکشویی: 200,000 ریال
تعداد
کیسه خواب
اتو: 0 ریال
اتو و خشکشویی: 2,000,000 ریال
تعداد
روکش ماشین
اتو: 0 ریال
اتو و خشکشویی: 2,000,000 ریال
تعداد
کوله پشتی
اتو: 0 ریال
اتو و خشکشویی: 800,000 ریال
تعداد
کوله پشتی بزرگ
اتو: 0 ریال
اتو و خشکشویی: 1,000,000 ریال
تعداد
بند پرده
اتو: 0 ریال
اتو و خشکشویی: 200,000 ریال
تعداد
کریر کودک
اتو: 0 ریال
اتو و خشکشویی: 1,800,000 ریال
تعداد
سجاده
اتو: 0 ریال
اتو و خشکشویی: 300,000 ریال
تعداد
کالسکه
اتو: 0 ریال
اتو و خشکشویی: 2,500,000 ریال
تعداد
عروسک خیلی بزرگ
اتو: 0 ریال
اتو و خشکشویی: 3,000,000 ریال
تعداد
پرده زبرا(هر یک متر عرض)
اتو: 0 ریال
اتو و خشکشویی: 1,800,000 ریال
تعداد
پرده لوردراپه (کرکره_هرعدد)
اتو: 40,000 ریال
اتو و خشکشویی: 80,000 ریال
تعداد
کلبه حیوانات
اتو: 0 ریال
اتو و خشکشویی: 2,000,000 ریال
تعداد
خشکشویی روفرشی ضخیم
اتو: 0 ریال
اتو و خشکشویی: 80,000 ریال
تعداد
پرده مخمل یا ابریشم آستردار(مترمربع)
اتو: 90,000 ریال
اتو و خشکشویی: 220,000 ریال
تعداد
پرده پارچه ای آستردار(مترمربع)
اتو: 320,000 ریال
اتو و خشکشویی: 480,000 ریال
تعداد
پرده تور یا حریر آستردار(مترمربع)
اتو: 100,000 ریال
اتو و خشکشویی: 150,000 ریال
تعداد
تشک کوچک
اتو: 0 ریال
اتو و خشکشویی: 1,200,000 ریال
تعداد
پرده مخمل یا ابریشم یراق دار (مترمربع)
اتو: 150,000 ریال
اتو و خشکشویی: 250,000 ریال
تعداد
کتیبه هر متر طول
اتو: 0 ریال
اتو و خشکشویی: 1,800,000 ریال
تعداد
رنگ بری
اتو: 0 ریال
اتو و خشکشویی: 600,000 ریال
تعداد
خشکشویی و اتو چادر ماشین
اتو: 0 ریال
اتو و خشکشویی: 1,000,000 ریال
تعداد
واکس چرم
اتو: 500,000 ریال
اتو و خشکشویی: 500,000 ریال
تعداد
کاپشن
اتو: 500,000 ریال
اتو و خشکشویی: 1,000,000 ریال
تعداد
مردانه
اتو: 500,000 ریال
اتو و خشکشویی: 1,000,000 ریال
تعداد